Dementie
>
Vormen van dementie

Vormen van dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die de hersenen aantasten en leiden tot een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.

Onder deze ziektes vallen de volgende meest voorkomende vormen van dementie: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie (FTD).

Grootste verschillen tussen de vier meest voorkomende soorten dementie:

1. Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en treft vooral ouderen. Het begint vaak met problemen bij alledaagse taken zoals plannen maken, beslissingen nemen en het volgen van een gesprek.

2. Vasculaire dementie

Vasculaire dementie komt ook veel voor en wordt vaak geassocieerd met hart- en vaatziekten. Mensen met deze vorm vertonen vaak traag denken, spreken en handelen, en hebben moeite met concentratie.

3. Frontotemporale dementie (FTD)

Frontotemporale dementie (FTD) komt vaak voor op jongere leeftijd en wordt gekenmerkt door gedragsveranderingen. Taal, spraak en motoriek kunnen ook aangetast zijn. De gedragsvariant van FTD, bekend als de ziekte van Pick, veroorzaakt veranderingen in gedrag, emoties en persoonlijkheid, waardoor de persoon met dementie vaak onvoorspelbaar, dwangmatig of ongeremd reageert en moeite heeft met het beoordelen van situaties.

4. Lewy body dementie

Lewy body dementie wordt gekenmerkt door schommelingen in de geestelijke achteruitgang en kan gepaard gaan met symptomen van de ziekte van Parkinson, zoals bevingen, stijfheid en een afwijkende manier van lopen.

Andere vormen van dementie:

  • Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een ernstig tekort aan vitamine B1 en komt vooral voor bij mensen met alcoholproblemen die zichzelf sterk verwaarlozen. Het leidt tot geheugenverlies en het vertellen van fantasieverhalen.
  • De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame hersenziekte waarbij hersencellen snel afsterven, met problemen in beweging, spraak en visuele verwerking als gevolg.
  • De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door bewegingsproblemen, waaronder bevende handen, trage bewegingen en stijfheid. Een groot deel van de mensen met de ziekte van Parkinson ontwikkelt ook dementie.
  • Posterieure corticale atrofie (PCA) is een zeldzame vorm van dementie die als eerste het visuele vermogen aantast, waardoor problemen ontstaan met het zien, herkennen en onderscheiden van objecten.
  • 'Mild Cognitive Impairment' (MCI) verwijst naar milde cognitieve stoornissen, waarbij iemand lichte problemen ondervindt met het geheugen of andere hersenfuncties. Hoewel er sprake is van enige cognitieve beperkingen, kan iemand met MCI over het algemeen nog redelijk normaal functioneren in het dagelijks leven.
  • Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat mensen met het Downsyndroom een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, vaak al op relatief jonge leeftijd. Het herkennen van het begin van de ziekte kan bemoeilijkt worden door de bestaande verstandelijke beperking.
  • Chorea van Huntington, ook bekend als de ziekte van Huntington, is een erfelijke neurodegeneratieve aandoening die langzaam de hersenen aantast. Het wordt gekenmerkt door progressieve bewegingsstoornissen, cognitieve achteruitgang en veranderingen in gedrag en emoties. Mensen met Chorea van Huntington ervaren onwillekeurige, ongecontroleerde bewegingen, problemen met evenwicht en coördinatie, geheugenverlies en veranderingen in persoonlijkheid. Deze vorm van dementie treedt meestal op in de volwassenheid en kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.
  • Alcohol-dementie, ook wel bekend als alcoholgerelateerde dementie, ontstaat als gevolg van langdurig en overmatig alcoholmisbruik. Chronisch alcoholgebruik kan leiden tot schade aan de hersenen en veroorzaakt symptomen die lijken op andere vormen van dementie, zoals geheugenverlies, verminderde cognitieve functies en problemen met motoriek en coördinatie. Het is belangrijk op te merken dat alcohol-dementie een vorm van dementie is die grotendeels te voorkomen is door verstandig alcoholgebruik en het vermijden van langdurig misbruik.

Conclusie bij de vormen van dementie

Het is essentieel om te begrijpen dat dementie verschillende vormen kan aannemen en dat elk type zijn eigen kenmerken en symptomen heeft. Het vroegtijdig herkennen en diagnosticeren van dementie is van groot belang voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan de getroffen persoon en hun naasten.

Bij het identificeren van de symptomen van dementie is het altijd raadzaam om professioneel medisch advies in te winnen. Een tijdige diagnose kan helpen bij het plannen van de juiste behandeling en het bieden van de juiste ondersteuning voor een betere kwaliteit van leven.

Let op: Deze tekst is bedoeld voor informatieve doeleinden en vervangt geen professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor diagnose, behandeling en zorg. Deze informatie is in grote lijnen afkomstig van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer-Nederland en andere officiële instanties.

In de regio Genk, As, Oudsbergen, Bree, Zutendaal, Lanaken en Maasmechelen kan je terecht bij ons (Menos) voor: thuiszorg op maat en psychologische begeleiding voor mensen met dementie; ondersteunings- en familiegroepen, lotgenotencontact en ontmoetingshuis voor mensen met jongdementie.