Over Menos

Waar staat Menos voor en wie zijn de
partners ? 

De naam Menos komt uit het Grieks en betekent geest, geheugen.  VZW Menos werd opgericht in 2008  als antwoord op signalen en vragen uit de thuiszorg. In deze rubriek delen wij graag onze missie en visie, die de basis vormen van onze werking.

De bestuursgroep en kracht achter MenosBestuursleden van Menos

Menos, een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband

Menos richt zich naar ouderen met dementie, maar ook personen met jongdementie en ouderen met psychische problemen die verband houden met het ouder worden.  We denken hierbij aan ouderen, die moeten leren omgaan met verlieservaringen.
Mantelzorgers kunnen eveneens terecht bij Menos met vragen naar ondersteuning en begeleiding om hun draagkracht te verhogen. Menos biedt personen in hun thuisomgeving de meest passende zorg aan, met als doel een optimale levenskwaliteit na te streven.

In 2016 is MENOS gestart met een actieve werking rond jongdementie. Deze werking brengt personen met jongdementie en hun familie, samen. Maandelijks worden er ontmoetingsmomenten georganiseerd, waarbij lotgenotencontact en het aanreiken van informatie centraal staan. Sinds 2021 werd, op verzoek, een lotgenotengroep ‘kinderen van een ouder met jongdementie’ opgericht. Ook kinderen hebben er nood aan om lotgenoten te ontmoeten en te ervaren dat ze er niet alleen voor staan.

Twee vrouwen die naar elkaar lachen

Menos biedt kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning, die vanuit een multidisciplinaire en intersectorale samenwerking wordt vormgegeven. Het gaat hier niet om een nieuwe dienst naast alle andere: er wordt net gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van bestaande diensten. Het is een werking die niet alleen met de persoon met een zorgnood werkt maar met de hele context, een werking die inzet op empowerment van de persoon met een zorgnood, ondersteuning van de mantelzorgers, casemanagement.

Alle diensten binnen dat samenwerkingsverband nemen,  elk vanuit hun specifiek aanbod, een deel van de begeleiding op ter ondersteuning van de persoon met een zorgnood, zijn omgeving en zijn zorg- en hulpverleners.  De kennis, expertise en ervaring van de verschillende partners wordt op deze wijze maximaal ingezet. Belangrijk hierbij is het samenspel dat ontstaat tussen de zorg- en hulpverleners, de oudere en zijn omgeving.  Centraal staat steeds het medezeggenschap van de oudere en/of zijn mantelzorger. 

Handen die op een tafel liggen rond tandwielen die willen duiden op de werking van Menos
Partners

Een samenwerking tussen erkende zorgverleners

Samenwerken is een intensieve activiteit. Het vraagt wel degelijk inspanningen van de organisaties maar wel inspanningen die lonen! Waar je mensen, organisaties samenbrengt en hen uitdaagt om door een andere bril te kijken, ontstaan nieuwe dynamieken en kruisbestuivingen, groeien samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat de oudere en de mantelzorger zich gedragen en gesterkt voelen door deze samenwerking.

Het logo van het Wit-Gele Kruis LimburgHet logo van Sociaal huis PortavidaHet Logo van ZOL (ziekenhuis Oost-Limburg)Het logo van huisartsenkring Prometheus v.z.w.Het logo van Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem
Map van de service gebieden van Menos

Regio's waar Menos actief is

Eerstelijnszone Kemp en Duin

  • Genk
  • As
  • Oudsbergen
  • Bree
  • Zutendaal

Eerstelijnszone Maasland

  • Lanaken
  • Maasmechelen
Contact opnemen