Jongdementie / Ondersteuningsgroep

Ondersteunings- en Familiegroep jongdementie

De ondersteuningsgroep voor personen met jongdementie en/of hun mantelzorgers organiseert informatieve bijeenkomsten en activiteiten, maar wil tegelijk een signaalfunctie opnemen naar de overheid.
Contact opnemen
Wat we doen

Wat doen we bij de Ondersteuningsgroep
Jongdementie?

De ondersteunings- en familiegroep jongdementie organiseert activiteiten voor personen met jongdementie en/of hun mantelzorger(s). Er zijn twee vaste momenten in de maand: 

  • Derde maandagavond van de maand (bij uitzondering een andere avond)
  • Vierde zondagvoormiddag van de maand (wandelen) 
  • Occasioneel worden nog andere activiteiten georganiseerd of wordt deelgenomen aan iets dat zich aandient en relevant is voor de groep.
Menos uitstap/wandeling van dementie groep

Lotgenotencontact

De activiteiten vormen een stimulans tot lotgenotencontact tussen personen met jongdementie, partners en andere  familieleden/mantelzorgers.  Hierbij krijgen zij de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en  te leren uit elkaars oplossingen voor bepaalde problemen.  In het kader van de informatieopdracht van Menos, worden tafelgesprekken georganiseerd of externe sprekers uitgenodigd over specifieke thema’s.

Activiteitenwerking

Naast de gespreksbijeenkomsten kiest de groep ervoor om ook op een andere manier met elkaar in contact te komen door activiteiten te organiseren zoals brood bakken, wandelen, bowlen, een ijsje eten, tekenen, een kookworkshop, kaarsen maken, een zomerbarbecue, een nieuwjaarsreceptie,…  Waar mogelijk wordt hierbij beroep gedaan op vrijwilligers die de activiteiten mee ondersteunen.  

Signaalfunctie

De ondersteuningsgroep jongdementie wil een signaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid.   Door de betrokkenheid van zowel de doelgroep als zorgverleners kunnen leemtes in het bestaande zorgaanbod naar boven komen.De ondersteuningsgroep jongdementie tracht iets met deze knelpunten te doen en ze aan te kaarten bij het lokale of bovenlokale beleid.  Hierbij wordt ook  samengewerkt met het Expertisecentrum Dementie Limburg en Vlaanderen en de Vlaamse Alzheimerliga.  Op deze manier kunnen nieuwe vormen van zorg en ondersteuning opgezet worden om deze leemtes in te vullen.  Zo werden, mede dankzij de ondersteuningsgroep,  al drie bijzondere initiatieven genomen: het charter,  de oprichting van het ontmoetingshuis jongdementie en de woongroep voor personen met jongdementie in woonzorgcentrum Mandana.

Individueel zorgtraject

Indien gewenst, biedt Menos ook individuele zorg en ondersteuning aan voor personen met jongdementie en hun mantelzorgers/familie. We verwijzen hiervoor naar ons aanbod: zorg op maat en psychologische begeleiding aan huis.

Taso met zijn vrouw Sofia die de diagnose jongdementie kreeg

“Voor mij is deze groep een nieuwe vriendenkring. Ik zie er lotgenoten die hetzelfde meemaken als ik”, zegt Taso. ‘Een mens kan leren uit de oplossingen die anderen vinden in de zorg voor hun partner. Maar ik vind het minstens zo belangrijk dat er af en toe een spreker komt die nuttige tips geeft in het omgaan met een veranderende partner. En we maken plezier, maar we steunen mekaar ook als het moeilijk gaat. Dat heb ik mogen ervaren toen het leven van Sofia aan een zijden draadje hing in december 2019 : elke dag kreeg ik bemoedigende telefoontjes van de groep of vele bezoekjes. Hartverwarmende mensen!”

- Taso

Man van Sofia die de diagnose jongdementie kreeg

Wie we zijn

Wat is de ondersteuningsgroep jongdementie?

De groep staat open voor personen met jongdementie en hun familie of mantelzorgers. Men spreekt van jongdementie wanneer de diagnose wordt vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Uit cijfers blijkt dat in België een kleine 10% van de patiënten met dementie jonger is dan 65 jaar.
Sinds 2018 is de ondersteuningsgroep jongdementie aangesloten bij de Vlaamse Alzheimerliga als familiegroep jongdementie.

Menos uitstap/wandeling van dementie groep
Onstaan van ondersteuningsgroep

Hoe is de groep tot stand gekomen?

De ondersteuningsgroep jongdementie Genk werd in mei 2016 opgericht, omdat er een toename werd vastgesteld van het aantal personen met jongdementie binnen de hulpverlening van Menos. Bij de oprichting van de groepswerking waren er verschillende vragen: wat zijn hun specifieke wensen? Waar worden zij mee geconfronteerd? Jongdementie brengt immers heel wat andere problemen met zich mee dan dementie op latere leeftijd. Om een antwoord te zoeken op deze vragen werden enkele personen met jongdementie en hun familieleden samengebracht.

Het zaadje mondde uit in een heuse werking. Het uitgangspunt is dat de werking samen uitgebouwd wordt met de personen met jongdementie en hun familie. De deelnemers hebben zelf als doel vooropgesteld om naar buiten te treden en samen in te zetten op het bevorderen van een positieve beeldvorming onder het motto “ik ben niet mijn ziekte, ik ben nog zoveel meer”. Door hen samen te brengen, kunnen zij een krachtigere stem geven aan hun wensen, noden en behoeften. Het lotgenotencontact dient vooral een positieve ervaringsuitwisseling te zijn waarbij de expertise van alle groepsleden ingezet en gewaardeerd wordt.

Aansluiten

Hoe moet ik mij aansluiten bij de ondersteuningsgroep?

Heb je de diagnose jongdementie?
Wil je graag kennis maken met de groep of aansluiten bij de groep ? Altijd welkom!

Ben je mantelzorger van een persoon met jongdementie?
Wil je graag met andere lotgenoten in contact komen al dan niet samen met de persoon met jongdementie? Altijd welkom!

Of heb je nog wat vrije tijd en wil je graag als vrijwilliger  de activiteiten van de groep ondersteunen?
De ondersteuningsgroep zoekt vrijwilligers, mantelzorgers en anderen die zich belangeloos wensen in te zetten voor deze doelgroep. Dit moeten geen dementiespecialisten zijn, maar wel personen met een hart voor hun medemens, gedreven door respect, menselijkheid en zorgzaamheid, om mee onze activiteiten te begeleiden. Je bent verzekerd binnen het kader van de activiteiten van vzw Menos.

Wil jij deel uitmaken van onze groep? Ben jij de ideale vrijwilliger? Contacteer ons voor vrijblijvende informatie.

Contact opnemen

Klik op één van onderstaand foto's om de volledige fotogalerij te open