Woonzorgcentrum Mandana

Wonen met zorg in woonzorgcentrum Mandana

Thuis wonen gaat niet langer, welke alternatieven zijn er? Kan ik tijdelijk een zorgbehoevend familielid laten opnemen in een woonzorgcentrum, zodat ik als mantelzorger even op adem kan komen?

Als het thuis moeilijker wordt, dan bieden woonzorgcentra wonen met zorg aan.  Uiteraard ligt de keuze voor een woonzorgcentrum volledig bij de persoon met een zorgnood en/of de mantelzorger. We stellen hier graag woonzorgcentrum Mandana aan u voor.

Contact opnemen
Woongroepen

Woonzorgcentrum Mandana

Woonzorgcentrum Mandana, ontstaan vanuit de VZW Menos en nu deel uitmakend van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, bestaat uit woongroepen van 8 bewoners, die iedere dag ondersteund worden door een klein en vertrouwd zorgteam.  Mandana is de plek bij uitstek wanneer je een specifieke zorgbehoefte hebt rond dementie, psychiatrie of korsakov problematiek. Het woonzorgcentrum telt 96 woongelegenheden. De campus omvat 6 woonhuizen. Ieder huis bestaat uit twee leefgroepen die verdeeld zijn over een boven- en benedenverdieping met elk 8 bewoners.

www.zoggenk.be,  info@zoggenk.be ,  089 57 35 00

Woonzorgcentrum Mandana langs de buitenkant
Woonzorgcentrum Mandana langs de buitenkant
Jongdementie

Huisje Azalea in woonzorgcentrum Mandana

Woonzorgcentrum Mandana heeft een bijzondere erkenning voor 8 bewoners met jongdementie.   Je kan rekenen op gepaste begeleiding en zorg én activiteiten op maat. Er wordt ook samengewerkt met de Ondersteuningsgroep Jongdementie van Menos, waar de mantelzorgers welkom zijn voor informatie of lotgenotencontact. Ook de kinderen van een ouder met jongdementie, die opgenomen werd in Mandana, kunnen terecht bij de lotgenotengroep.  Medewerkers van Mandana en Menos komen op geregelde tijdstippen bij mekaar om noden van deze doelgroep te detecteren en om thema-avonden voor mantelzorgers en/of kinderen uit te werken.

www.zoggenk.be,  info@zoggenk.be ,  089 57 35 00

Contact opnemen