Psychische problemen / Thuiszorg op maat

Dementie hulp en thuiszorg op maat

Heb je geen zicht op het bestaande aanbod hulp aan huis? Wens je hulp bij de organisatie van de zorg thuis? Heb je moeite met dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, eten, je verplaatsen, hobby’s of huishoudelijke taken? Menos kijkt samen met jou welke zorg aan huis mogelijk is of ontbreekt.
Contact opnemen
Zorg op maat, welke mogelijkheden?

Thuis blijven wonen na de diagnose dementie

Na de diagnose dementie is het nog mogelijk thuis te blijven wonen. Hoe gaat dat in zijn werk? Samen met een casemanager (een maatschappelijk werker of verpleegkundige)  wordt bekeken welke zorg aan huis mogelijk is of best nog aangevuld kan worden op wat al aanwezig is: gaande van thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, oppashulp, ergotherapie aan huis  tot meer gespecialiseerde psychologische ondersteuning, steeds met als doel de oudere zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving te laten vertoeven.

Belangrijk blijft de medezeggenschap van de oudere en zijn/haar partner en mantelzorgers, zodat de zorg op hun draagkracht kan worden afgestemd.

Voor meer informatie kan je ook terecht op het telefoonnummer 089 65 57 16.

"Het is ongelofelijk hoe mijn vader is opengebloeid en terug interesse heeft in het leven, sinds de ergotherapeute aan huis komt. Hij is terug creatief aan het tekenen en schilderen. De thuisverpleging en de zorgkundigen, die aan huis komen, stimuleren hem natuurlijk! Hoe fijn is dat!"
- Anita

"Ik ben mantelzorger van mijn oom. We wonen ver uit mekaar, even snel binnenspringen zit er niet in, maar ik ben erg tevreden over de thuiszorg. Om de twee maanden wordt een zorgoverleg (MDO) georganiseerd met alle betrokken diensten aan huis, de huisarts en ik. Daar maken we afspraken en kunnen we onze bezorgdheden uiten. Fijn dat dit bestaat!"
- Denise

Welke acties kan ik ondernemen bij dementie of het herkennen van symptomen?

We helpen je graag verder met mogelijke vragen!

Meer info over thuiszorg op maat?

Contact opnemen