Psychische problemen / Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding bij dementie

Ben je 60 jaar of ouder en heb je psychische of psycho-sociale problemen ? Ben je familie of mantelzorger van een psychisch kwetsbare oudere ? Werk je met ouderen in een thuissituatie of woonzorgcentrum? Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorger.
Contact opnemen
Wat houdt deze begeleiding in?

Psychologische begeleiding

Menos biedt psychologische ondersteuning en begeleiding van de oudere en zijn/haar partner of mantelzorgers om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie van de oudere en de mogelijke verwachtingen. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de emotionele verwerking van het verouderingsproces en wat dit betekent voor de mantelzorgers.  Mantelzorgers worden ook bijgestaan met tips en advies in het omgaan met onbegrepen gedrag van de ouderen met een psychische kwetsbaarheid of dementie. 

Die ondersteuning en begeleiding gebeurt individueel of in groep, voor de oudere en de mantelzorgers. 

Een foto van 2 vuisten die samenwerken betekenen
In groep

Begeleiding in groep

Het groepsprogramma “Dementie, wat nu ?” voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s) bestaat uit twee delen van vier sessies van telkens twee uur. De sessies voor patiënten, gegeven door een psycholoog van het ZOL en mantelzorger(s), gegeven door een medewerker van het ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Genk, worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten bieden de kans om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, maar ook om meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en hoe er als mantelzorger mee om te gaan.

Individueel

Individuele begeleiding

Gespreksbegeleiding kan worden opgestart bij het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Genk voor elke oudere met dementie of psychische problemen, en alle betrokken mantelzorgers.  Als er verplaatsingsmoeilijkheden zijn kan dit ook aan huis.

"Robert en ik hebben samen de groepssessies: ‘dementie,wat nu’ gevolgd.  Dit sterkte ons en gaf mij, als mantelzorger, heel wat handvatten. Na de groepssessies voelde ik toch de nood aan om verder psychologische ondersteuning te krijgen. Ik werd binnen Menos verder individueel begeleid. Ze hadden mij ook verteld dat de zorgverleners van Menos iedere dinsdagmiddag samenkomen om situaties te bespreken. Dat stemde mij gerust. Ik voelde mij gesteund door een heel team."
- Mia

"Mijn vrouw is vaak boos op mij en dan weet ik niet goed hoe ik ermee moet omgaan. Via de geheugenkliniek van het ZOL kwam ik in contact met Menos. Ik ga nu maandelijks langs bij de psycholoog en krijg hier tips en handvatten mee naar huis en dat helpt mij enorm."
- Peter

Welke acties kan ik ondernemen bij dementie of het herkennen van symptomen?

We helpen je graag verder met mogelijke vragen!

Meer weten over psychologische begeleiding?

Contact opnemen